Władze Spółdzielni


Rada Nadzorcza

1. Sielawa Tomasz - przewodniczący

2. Zdancewicz Maciej - zastępca przewodniczącego

3. Brzeziński Robert - sekretarz

4. Dąbrowski Wiesław

5. Grabowski Lech

6. Kalinowski Zbigniew

7. Żubrowski Wiesław

Skład osobowy wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2022 r.

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

1. Grabowski Lech - przewodniczący

2. Brzeziński Robert

3. Zdancewicz Maciej

Komisja Techniczna Rady Nadzorczej

1. Dąbrowski Wiesław - przewodniczący

2. Żubrowski Wiesław - zastępca przewodniczącego

3. Kalinowski Zbigniew

Zarząd Spółdzielni

1. Szczech Grzegorz - Prezes Zarządu

2. Ptak Ewa - Członek Zarządu - Główny Księgowy