Władze Spółdzielni


Rada Nadzorcza

1. Bronicki Tomasz - przewodniczący

2. Wszeborowska-Wyrwas Hanna - zastępca przewodniczącego

3. Kwiećkowska Teodozja - sekretarz

4. Konstanty Stefan

5. Kulczewski Marian

6. Pawlewicz Grażyna

7. Sztachański Jacek

Skład osobowy wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2017 r.

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

1. Kwiećkowska Teodozja - przewodnicząca

2. Sztachański Jacek

3. Wszeborowska-Wyrwas Hanna

Komisja Techniczna Rady Nadzorczej

1. Konstanty Stefan - przewodniczący

2. Kulczewski Marian

3. Pawlewicz Grażyna

Zarząd Spółdzielni

1. Szczech Grzegorz - Prezes Zarządu

2. Ptak Ewa - Członek Zarządu - Główny Księgowy