Ważne dokumenty


Przepisy wewnętrzne Spółdzielni:

(Teksty w formacie PDF)

1. Statut Spółdzielni

2. Regulamin używania lokali

3. Regulamin funduszu remontowego

Dokumenty Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2019 r.

Protokół przebiegu Walnego Zgromadzenia

 Uchwała Nr 1

 Uchwała Nr 2

 Uchwała Nr 3

 Uchwała Nr 4

 Uchwała Nr 5

 Uchwała Nr 6