Ważne dokumenty


Przepisy wewnętrzne Spółdzielni:

(Teksty w formacie PDF)

1. Statut Spółdzielni

2. Regulamin używania lokali

3. Regulamin funduszu remontowego

4. Regulamin montażu anten

    Regulamin montażu anten - Formularz oświadczenia

5. Regulamin montażu klimatyzatorów

    Regulamin montażu klimatyzatorów - Formularz wniosku

6. Opłaty za wydawanie zaświadczeń - Uchwała RN Nr 4/2021

Druki i formularze:

1. Korekta deklaracji - gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Pełnomocnictwo - uzyskiwanie informacji o opłatach za lokal mieszkalny

3. Wymiana okien - wniosek o dofinansowanie

4. Zrzut wody - wniosek o zrzut wody z instalacji CO

Uchwały Walnego Zgromadzenia na piśmie z dnia 26 czerwca 2020 r.

 Uchwała Nr 1

 Uchwała Nr 2

 Uchwała Nr 3

Materiały do podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie
w dniu 26 czerwca 2020 r.

 00. Uchwała Rady Nadzorczej

 01. Zawiadomienie

 02. Sprawozdanie Zarząduz dzialalności Spóldzielni za 2019 r.

 03. Sprawozdanie finansowe

 04. Bilans

 05. Rachunek zysków i strat

 06. Dodatkowe informacje i objaśnienia

 07. Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego

 08. Załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego

 09. Załącznik nr 3 do sprawozdania finansowego

 10. Załącznik nr 4 do sprawozdania finansowego

 11. Załącznik nr 5 do sprawozdania finansowego

 12. Załącznik nr 6 do sprawozdania finansowego

 13. Załącznik nr 7 do sprawozdania finansowego

 14. Załącznik nr 8 do sprawozdania finansowego

 15. Załącznik nr 9 do sprawozdania finansowego

 16. Załącznik nr 10 do sprawozdania finansowego

 17. Załącznik nr 11 do sprawozdania finansowego

 18. Załącznik nr 12 do sprawozdania finansowego

 19. Projekt Uchwały Nr 1

 20. Projekt Uchwały Nr 2

 21. Projekt Uchwały Nr 3