Ważne dokumenty


Przepisy wewnętrzne Spółdzielni:

(Teksty w formacie PDF)

1. Statut Spółdzielni

2. Regulamin używania lokali

3. Regulamin funduszu remontowego

4. Regulamin montażu anten

    Regulamin montażu anten - Formularz oświadczenia

5. Regulamin montażu klimatyzatorów

    Regulamin montażu klimatyzatorów - Formularz wniosku

6. Regulamin rozliczania ciepła

Druki i formularze:

1. Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

2. Pełnomocnictwo - uzyskiwanie informacji o opłatach za lokal mieszkalny

3. Wymiana okien - wniosek o dofinansowanie

4. Zrzut wody - wniosek o zrzut wody z instalacji CO

5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do lokalu

Dokumenty z Walnego Zgromadzenia
z dnia 23 czerwca 2022 r.

 Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Nr 1

 Protokół z WZ

 Uchwała Nr 3

 Uchwała Nr 4

 Uchwała Nr 5

 Uchwała Nr 6

Materiały na Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2022 r.

 00. Regulamin Walnego Zgromadzenia

 01. Zawiadomienie

 02. Formularz pełnomocnictwa

 03. Sprawozdanie Zarządu

 04. Sprawozdanie finansowe

 05. Bilans

 06. Rachunek zysków i strat

 Dodatkowe informacje

 07. Załącznik nr 1

 08. Załącznik nr 2

 09. Załącznik nr 3

 10. Załącznik nr 4

 11. Załącznik nr 5

 12. Załącznik nr 6

 13. Załącznik nr 7

 14. Załącznik nr 8

 15. Załącznik nr 9

 16. Załącznik nr 10

 17. Załącznik nr 11

 18. Uchwała Nr 1 - projekt

 19. Uchwała Nr 2 - projekt

 20. Uchwała Nr 3 - projekt

 21. Uchwała Nr 4 - projekt

 

Dokumenty z Walnego Zgromadzenia
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

 Regulamin WZ

 Protokół z WZ

 Uchwała Nr 1

 Uchwała Nr 2

 Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Nr 1

 Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Nr 4