SM Kolno

Druki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy do usługi informacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie. Rejestracja lub odnowienie dostępu.

Otwórz [PDF 93 kB]

Formularz zgłoszeniowy do usługi S-NET. Rejestracja lub odnowienie dostępu.

Otwórz [PDF 94 kB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do lokalu oraz o niezaleganiu w opłatach za lokal mieszkalny

Otwórz [PDF 82 kB]

Pełnomocnictwo do uzyskiwania informacji o opłatach za lokal mieszkalny

Otwórz [PDF 67 kB]