SM Kolno

Eksploatacja instalacji gazowych na gaz płynny propan-butan

Podstawowe zasady prawidłowego użytkowania bezprzewodowych instalacji gazu zasilanych z butli gazowych propan – butan:

 • w jednym mieszkaniu lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg,
 • w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35oC; butle z gazem przechowywać w miejscu suchym oraz dobrze wentylowanym,
 • butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej,
 • butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,
 • między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, zgodnie z przepisami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m,
 • butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1,0 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie – gniazda, kontakty, włączniki elektryczne,
 • urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nie przekraczającej 3,0 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60oC.
 • urządzenia gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m,
 • nie dozwolone jest samowolne wykonywanie instalacji gazowej propan-butan w mieszkaniu przystosowanym do kuchni elektrycznych,
 • stosowanie instalacji gazowych zasilanych gazem płynnym dopuszcza się tylko w budynkach niskich (co najwyżej czterokondygnacyjnych),
 • należy udostępniać mieszkanie do corocznego przeglądu instalacji gazowej i drożności kanałów wentylacyjnych.

Jak unikać zagrożeń związanych z użytkowaniem gazu

Gdy poczujesz gaz !!!

 • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe – 992 i straż pożarną – 998 (ewentualnie administrację budynku),
 • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!
 • powiadom sąsiadów,
 • zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
 • otwórz okna,
 • wyjdź na zewnątrz budynku oczekując na przyjazd służb ratowniczych.