SM Kolno

Informacja dotycząca przetargów na wykonanie prac remontowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kolnie informuje, że w drodze przetargów zostały podpisane umowy z wybranymi oferentami na:

– roboty remontowo – malarskie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Wincentego Witosa 3 i M. Dąbrowskiej 6 (V klatek, 1 klatka zrezygnowała z malowania),

– remont wiatrołapów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 18,

– montaż domofonów w budynkach należących do zasobów Spółdzielni (8 budynków – ul. 11 Listopada 17 – 2 klatki, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4, 5 i 3C, ul. Sportowa 6, ul. Woj. Polskiego 67, ul. Witosa 9 i 19).

Prace remontowe zostaną wykonane w okresie letnim, zaś domofony będą sukcesywnie montowane w poszczególnych budynkach do końca roku.