SM Kolno

Nowe ceny i stawki za dostarczone ciepło

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy „zamrażającej” ceny ciepła, Rada Nadzorcza w najbliższych dniach podejmie uchwałę, w sprawie obniżenia zaliczek na c.o. i c.w.u.

Nowe wysokości opłat zostaną niezwłocznie dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych.

Opłaty wnoszone od miesiąca grudnia 2022 r. zostaną skorygowane po otrzymaniu faktury korygującej z PUK Sp. z o.o. w Kolnie. Różnice w kosztach poniesionych przez spółkę miejską na zakup opału zostaną pokryte przez rząd.

Zarząd SML-W


PUK w Kolnie ogłasza nowe stawki i ceny dostawy ciepła

Otwórz [PDF 466 kB]