SM Kolno

Decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego podejmuje każdy Zarządca nieruchomości

Wrześniowa aura w tym roku bardzo nas rozpieszcza, co w dobie obecnego kryzysu energetycznego cieszy. Jednak wiemy, że chłodniejsze dni na pewno nadejdę i musimy się do nich odpowiednio przygotować. Decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego podejmuje każdy Zarządca nieruchomości, indywidualnie po wcześniejszej analizie warunków pogodowych. Nie ma narzuconego przepisami prawa jednego terminu.

Zanim nastąpi uruchomienie należy przygotować się do sezonu by uniknąć przykrych niespodzianek na instalacji grzewczej. Właściwe jej przygotowanie należy do Spółdzielni, jednak trzeba pamiętać, że mieszkańcy też mają w tym swój udział.

Przygotowując się do rozpoczęcia sezonu grzewczego corocznie pojawiają się informacje do mieszkańców o nastawienie głowic termostatyczny w pozycji „5” w celu zapobiegania ewentualnemu zapowietrzeniu instalacji. Jest to również sygnał do zakończenia jakichkolwiek prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania. Niestety nadal zdarzają się sytuacje, kiedy w trakcie uruchomienia ciepła, które trwa zwykle 1-3 dni, użytkownicy nadal prowadzą remonty i mają zdemontowane grzejniki. Wówczas dochodzi do zalania mieszkań. Mamy również przypadki, że mieszkańcy bez wiedzy i zgody Spółdzielni sami ingerują w część wspólną spuszczając wodę z instalacji centralnego ogrzewania. Są to działania niedopuszczalne. W konsekwencji następuje wstrzymanie procesu grzewczego w budynku oraz dodatkowe koszty obsługi związane z ponownym napełnianiem instalacji, które pokrywają wszyscy właściciele. Ten proces wydłuża czas o kolejne dni na dostawę ciepła do pozostałych lokali w budynku. Wielokrotnie sygnalizujemy by wszystkie roboty remontowe w mieszkaniach wykonywać w miarę możliwości pomiędzy sezonami grzewczymi, a w przypadku, kiedy jest to niemożliwe z różnych przyczyn, prosimy o powiadomienie administracji.

Przed uruchomieniem ciepła niezbędne jest sprawdzenie przez użytkowników mieszkań łączeń instalacji pod kątem ewentualnych przecieków i nieszczelności. Należy też obejrzeć grzejniki czy ich powłoka nie jest uszkodzona. Gdy zauważymy odpryski należy zabezpieczyć je miejscowo – inaczej łatwo o korozję. Są to czynności konserwacyjne mające wpływ na użytkowanie grzejników.

Zarząd SM Kolno