SM Kolno

Ogłoszenie o wyborze firmy w wyniku przeprowadzonego przetargu

Wyłoniono wykonawcę z ogłoszenia nr 5/2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kolnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na montaż instalacji domofonowych w budynkach Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą NOCART Artur Nocuń; ul. Henryka Sienkiewicza 10A; 18-500 Kolno.