SM Kolno

Ogłoszenie o wyborze firmy w wyniku przeprowadzonego przetargu

Wyłoniono wykonawcę z ogłoszenia nr 14/2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kolnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót remontowych obejmujących swoim zakresem zakup i montaż drzwi wejściowych do dwóch lokali użytkowych w budynkach położonych w Kolnie przy ul. W. Polskiego 67 i W. Polskiego 67A wybrano ofertę i w dniu 15 września 2023 r. podpisano umowę NR 8/GZM/2023 na wykonanie prac z FIRMĄ HANDLOWO – USŁUGOWA „MAG – BUD” Piotr Lipsk ul. Nowe Osiedle 11; 19 – 200 Grajewo. Prace z tym związane zostaną wykonane w tym roku.