SM Kolno

Ogłoszenie o wyborze firmy w wyniku przeprowadzonego przetargu

Wyłoniono wykonawcę z ogłoszenia nr 15/2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kolnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót remontowych obejmujących swoim zakresem remont schodów wejściowych do pięciu klatek znajdujących się w budynku przy ulicy 11 Listopada 16 w Kolnie, wybrano ofertę i w dniu 18 września 2023 r. podpisano umowę NR 10/GZM/2023 na wykonanie prac z firmą Usługi Ogólno-Budowlane Sławomir Andrzejczyk. Remont wykonany zostanie w roku bieżącym.