SM Kolno

Ogłoszenie o wyborze firmy w wyniku przeprowadzonego przetargu

Wyłoniono wykonawcę z ogłoszenia nr 16/2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kolnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków położonych w Kolnie przy ul. 11 Listopada 13; Wojska Polskiego 67; Wojska Polskiego 67A;  W. Witosa 3A wybrano ofertę i w dniu 15 września 2023 r. podpisano umowę NR 9/GZM/2023 z Tomisławem Poryckim; Rolna 233; 10-804 Olsztyn.