SM Kolno

Ogłoszenie o wyborze firmy w wyniku przeprowadzonego przetargu

Wyłoniono wykonawcę z ogłoszenia nr 20/2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kolnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie 5-cio letnich przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych (40 sztuk) oraz dwóch budynkach użytkowych wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą ELEKTRON usługielektromechaniczne Marcin Bartosiewicz 18-500 Kolno ul. Marii Konopnickiej 64.