SM Kolno

Ogłoszenie o wyborze firmy w wyniku przeprowadzonego przetargu

Wyłoniono wykonawcę z ogłoszenia nr 17/2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kolnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na malowanie klatek schodowych i wiatrołapów w budynku położonym w Kolnie przy ulicy 11 Listopada 17 (trzy klatki) wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą TERMO FASADA Sp. z o.o. Solniczki ul. Brzozowa 3A; 15-605 Białystok.