SM Kolno

Ogłoszenie o wyborze firmy w wyniku przeprowadzonego przetargu

Wyłoniono wykonawcę z ogłoszenia nr 22/2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kolnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na remont holi (5szt) w budynku położonym w Kolnie przy ulicy W.Witosa 15 wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE Jarosław Kostuch, ul. Stanisława Krupki 34.