SM Kolno

Ogłoszenie o wyborze firmy w wyniku przeprowadzonego przetargu

Wyłoniono wykonawcę z ogłoszenia nr 25/2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kolnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na remont schodów wejściowych do trzech klatek znajdujących się w budynku przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 6 w Kolnie wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE Jarosław Kostuch, ul. Stanisława Krupki 34.