SM Kolno

Ogłoszenie o wyborze firmy w wyniku przeprowadzonego przetargu

Wyłoniono wykonawcę z ogłoszenia nr 11/2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kolnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót remontowych obejmujących swoim zakresem – remont 40 balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. 11 Listopada 16 wybrano ofertę i podpisano umowę na wykonanie prac z firmą Usługi Ogólno-Budowlane Sławomir Andrzejczyk. Remont wykonany zostanie w roku bieżącym