SM Kolno

Regulamin funduszu remontowego

z dnia 26 kwietnia 2017 roku

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie

Spis treści:


  1. Definicje
  2. Zasady Ogólne
  3. Fundusz remontowy nieruchomości
  4. Wysokość Świadczeń na fundusz remontowy nieruchomości