SM Kolno

Regulamin używania lokali

z dnia 27 Stycznia 2016 roku

Regulamin używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w domach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kolnie

Spis treści:


  1. Postanowienia ogólne
  2. Utrzymanie stanu technicznego zasobów mieszkaniowych
  3. Obowiązki użytkowników lokali
  4. Przepisy w zakresie estetyki budynku, osiedla i otoczenia
  5. Pranie i suszenie bielizny i ubrań, itp.
  6. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
  7. Przepisy w zakresie bezpiecznego użytkowania kuchni gazowych
  8. Przepisy w zakresie współżycia mieszkańców osiedla (budynku)
  9. Przepisy końcowe