SM Kolno

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok

Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie, które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz rachunku zysków i strat, oraz dodatkowych informacji i objaśnień.


Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok

Otwórz [PDF 848 kB]