SM Kolno

Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Spis treści:

  1. Przepisy ogólne
  2. Zadania gmin.
  3. Obowiązki właścicieli nieruchomości.
  4. Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług.
  5. Przepisy karne.
  6. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy epizodyczne oraz przepisy końcowe.

Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Otwórz [PDF]