SM Kolno

Ustawa Prawo spółdzielcze

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie prawne związane z działalnością spółdzielni.

Spis treści:

 1. Zasady tworzenia i rejestracji spółdzielni
 2. Prawa i obowiązki członków spółdzielni
 3. Organy spółdzielni
 4. Kompetencje walnego zgromadzenia i zarządu spółdzielni
 5. Zasady nadzoru nad spółdzielnią
 6. Przepisy o zebraniach grup członkowskich
 7. Zasady prowadzenia gospodarki spółdzielni
 8. Zasady lustracji spółdzielni
 9. Zasady łączenia i podziału spółdzielni
 10. Przepisy o upadłości spółdzielni
 11. Przepisy o spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy
 12. Zasady działania związków spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej
 13. Zasady działania krajowego samorządu spółdzielczego.

Ustawa Prawo spółdzielcze

Otwórz [PDF]