SM Kolno

Wentylacja mieszkań

Wentylacja grawitacyjna

Wszystkie obiekty będące w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kolnie posiadają wentylację grawitacyjną, której zadaniem jest wymiana powietrza w pomieszczeniach. W celu zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza należy spełnić następujące warunki:

 • zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego poprzez nawiewniki okienne,
 • zapewnić przepływ powietrza z pokoi do kuchni i łazienki; w tym celu wskazane jest by drzwi do pokoi miały podcięcia, a drzwi łazienkowe w dolnej swej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2
 • zapewnić wolny przekrój kratki wywiewnej celem swobodnego przepływu powietrza zużytego z pomieszczenia; w pomieszczeniach łazienki i kuchni powinny być zamontowane kratki wentylacyjne zgodne z przepisami prawa tj. o powierzchni minimum 0,0196 m2
 • nie dozwolone jest podłączanie do kanałów wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (zarówno w łazience jak i kuchni) urządzeń mechanicznych /wentylatory, pochłaniacze,
 • zabronione jest przenoszenie pomieszczenia kuchni do pomieszczenia dużego (innego) pokoju, przebudowa wentylacji grawitacyjnej wymaga pozwolenia na budowę i musi być zgodna z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych.

Zapewnienie napływu i przepływu powietrza należy do obowiązków użytkownika lokalu.

Skutki niedostatecznej wentylacji to:

 • zaparowane szyby w oknach,
 • utrzymujący się nieprzyjemny zapach,
 • grzyb i pleśń na nadprożach, ościeżnicach okiennych, pod parapetem, w narożach pokoi, za meblami,
 • wykraplanie się pary wodnej na chłodnych powierzchniach ścian,
 • pęcznienie drewnianych mebli i podłóg,
 • złe samopoczucie – bóle i zawroty głowy, zmęczenie, podrażnienia błony śluzowej nosa, podrażnienia gardła, uczulenia, alergie, konsekwencja złej wentylacji i oddychania zanieczyszczonym powietrzem może być astma lub inne choroby dróg oddechowych,
 • niszczenie konstrukcji budynku – wnikanie wilgoci do ścian i stopniowa ich destrukcja.

Wentylacja instalacji okapowej

W kuchni znajduje się pion pozwalający na podłączenie okapu kuchennego. Każde przyłącze zostało wyposażone w szczelną klapę zwrotną o średnicy 125 mm. Zgodnie z Polską Normą PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych – zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do, co najmniej 120 m3/h. Z taką też wydajnością powinny pracować okapy instalowane w Państwa mieszkaniach. Zamontowanie okapu o większej mocy może skutkować powstaniem ciągu wstecznego to jest nawiewu powietrza do pomieszczenia przez kanał wyciągowy.

Wnioski i zalecenia:

 • wydajności instalowanych okapów powinny mieścić się w zakresie 120 – 200 m3/h,
 • w przypadku posiadania okapu o większej wydajności niż 200 m3/h należy używać niskich biegów wentylatora,
 • wentylacja ogólna pracując w zależności od stopnia wilgotności względnej w mieszkaniu jest w stanie usunąć nadmiar wilgoci powstały przy użytkowaniu mieszkania,
 • bezpieczne jest stosowanie pochłaniaczy instalowanych nad kuchniami zamiast okapów, które po oczyszczeniu powietrza zwracają je do pomieszczenia nie powodując stworzenia ujemnego bilansu ilościowego,
 • nawiewniki powietrza powinny być stale otwarte, instalacja wyciągowa sama dostosuje ilość pobieranego powietrza,
 • aby zapewniony był przepływ powietrza z elementów nawiewnych do instalacji wyciągowej w obrębie mieszkania należy stosować podcięcia w drzwiach lub otwory o powierzchniach netto:
 • do pokoi min. 80 cm2
 • do kuchni, łazienek i toalet min. 200 cm2
 • na wszelkie zmiany układu wentylacji w mieszkaniu należy posiadać pisemną zgodę Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kolnie, gdyż jakakolwiek zmiana np. wydłużenie kanału, rozejście z jednego kanału na dwa lub więcej itp. może przyczynić się do zaburzenia systemu wentylacji dla mieszkań podłączonych do tego samego pionu wentylacyjnego.