SM Kolno

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do lokalu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do lokalu oraz o niezaleganiu w opłatach za lokal mieszkalny

Otwórz [PDF 82 kB]