SM Kolno

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

OGŁOSZENIE Nr 14/2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2022.


Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego.

Otwórz [PDF 632 kB]