SM Kolno

Materiały na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23 maja 2024 r.

Zawiadomienie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, że w dniu 23.05.2024 o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się Walne Zgromadzenie.

Otwórz [PDF 142 KB]

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie obradującego w dniu 1 czerwca 2023 roku

Otwórz [PDF 3 MB]

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie za okres styczeń-grudzień 2023 roku

Otwórz [PDF 2 MB]

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie za 2023 rok

Otwórz [PDF 358 kB]

Sprawozdanie finansowe małej spółdzielni mieszkaniowej za okres styczeń-grudzień 2023 rok.

Otwórz [PDF 2 MB]

Pełna lustracja Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie obejmująca całokształt jej działalności za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Otwórz [PDF 1 MB]

Analiza uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie w roku 2023.

Otwórz [PDF 128 kB]

Uchwała nr 1

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok łącznie ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie za okres styczeń-grudzień 2023 rok.

Otwórz [PDF 464 kB]

Uchwała nr 2

W sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.

Otwórz [PDF 344 kB]

Uchwała nr 3

W sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie.

Otwórz [PDF 309 kB]

Uchwała nr 4

W sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Otwórz [PDF 308 kB]

Uchwała nr 5

W sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Otwórz [PDF 298 kB]

Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Otwórz [PDF 109 kB]

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Otwórz [PDF 107 kB]

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie.

Otwórz [PDF 90 kB]

Lista kandydatów zgłoszonych na członka Rady Nadzorczej.

Otwórz [PDF 97 kB]