SM Kolno

Regulamin rozliczania ciepła

z dnia 23 września 2021 roku

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła

Spis treści:


Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do nieruchomości i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie

  1. Postanowienia ogólne
  2. Obowiązki spółdzielni i firmy rozliczeniowej
  3. Zasady podziału i rozliczania kosztów zakupu ciepła dostarczonego do jednostki rozliczeniowej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz ustalania i wnoszenia opłat
  4. Postanowienia dodatkowe
  5. Przepisy końcowe