SM Kolno

Regulamin Usługi Informacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolnie

2023 rok

Regulamin usługi informacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie.

Spis treści:


  1. Zasady funkcjonowania Usługi Informacyjnej.
  2. Rejestracja użytkownika do Usługi.
  3. Odnowienie dostępu do usługi.
  4. Obsługa Usługi.
  5. Postanowienia końcowe.