Strona główna


W związku z sytuacją występowania koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce,
w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, uprzejmie informujemy
o ograniczeniu przyjęć interesantów w siedzibie Spółdzielni ul.Ciepła 3.
Wszelkie sprawy prosimy kierować drogą korespondencyjną
(email, poczta tradycyjna) oraz telefoniczną.

tel. 086 278-2377           e-mail: biuro@smkolno.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja RODO

Podjęte uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na piśmie,
które odbyło się 26 czerwca 2020 r. w dziale DOKUMENTY.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Termin zwołania Walnego Zgromadzenia reguluje art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Informacje i ważne telefony

Biuro Spółdzielni

18-500 Kolno, ul. Ciepła 3
   Tel./Fax 086 278-2377
   e-mail: biuro@smkolno.pl
Godziny pracy biura: 7:00 - 15:00

Wpłaty czynszowe

Bank Spółdzielczy i jego placówki
  (Starostwo Powiatowe, 11 Listopada 13, Witosa 3A)
Bank PKO BP SA

Placówki nie naliczają kosztów operacyjnych.

Konta bankowe

BS Kolno      79 8754 0004 0000 6767 2000 0010

PKO BP SA  29 1020 1332 0000 1402 0027 5636

Dyżury domowe konserwatorów

W dniach 1-15 każdego miesiąca:
- Elektryk   - 501-589-253
- Hydraulik - 509-393-010

W dniach 16-31 każdego miesiąca:
- Elektryk   - 509-393-009
- Hydraulik - 692-436-180

Skargi i wnioski

Przyjmuje Prezes Zarządu w każdy poniedziałek
od godz. 7:30 do 11:30