Strona główna


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 17:00
w Sali Konferencyjnej Hotelu COLNUS w Kolnie przy ulicy Strażackiej 1
Materiały na WZ w dziale DOKUMENTY.

Informacje i ważne telefony

Biuro Spółdzielni

18-500 Kolno, ul. Ciepła 3
   Tel./Fax 086 278-2377
Godziny pracy biura: 7:00 - 15:00

Wpłaty czynszowe

Bank Spółdzielczy i jego placówki
  (Starostwo Powiatowe, 11 Listopada 13, Witosa 3A)
Bank PKO BP SA
Poczta Polska

Placówki nie naliczają kosztów operacyjnych.

Konta bankowe

BS Kolno      79 8754 0004 0000 6767 2000 0010

PKO BP SA  29 1020 1332 0000 1402 0027 5636

Dyżury domowe konserwatorów

W dniach 1-15 każdego miesiąca:
- Elektryk   - 692-436-172
- Hydraulik - 509-393-010

W dniach 16-31 każdego miesiąca:
- Elektryk   - 509-393-009
- Hydraulik - 692-436-180

Skargi i wnioski

Przyjmuje Prezes Zarządu w każdy poniedziałek
od godz. 7:30 do 11:30