Strona główna


Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie ustawy "zamrażającej" ceny ciepła, Rada Nadzorcza w najbliższych dniach podejmie uchwałę, w sprawie obniżenia zaliczek na c.o. i c.w.u. Nowe wysokości opłat zostaną niezwłocznie dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych.
Opłaty wnoszone od miesiąca grudnia 2022 r. zostaną skorygowane po otrzymaniu faktury korygującej z PUK Sp. z o.o. w Kolnie.
Różnice w kosztach poniesionych przez spółkę miejską na zakup opału zostaną pokryte przez rząd.

Zarząd SML-W

Nowa taryfa dla ciepła

Szanowni Państwo!
Miejska spółka ciepłownicza PUK Sp. z o.o. wprowadziła nową taryfę dla ciepła.
W związku z tym Rada Nadzorcza zmuszona została uchwalić nowe stawki opłat za ciepło.
Poniżej udostępniamy Państwu stosowne dokumenty.

Taryfa dla ciepła

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 21/2022         Załącznik do uchwały

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 22/2022         Załącznik do uchwały

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja RODO

Informacje i ważne telefony

Biuro Spółdzielni

18-500 Kolno, ul. Ciepła 3
   Tel./Fax 086 278-2377
   e-mail: biuro@smkolno.pl
Godziny pracy biura: 7:00 - 15:00

Wpłaty czynszowe

Bank Spółdzielczy i jego placówki
  (Starostwo Powiatowe, 11 Listopada 13, Witosa 3A)
Bank PKO BP SA

Placówki nie naliczają kosztów operacyjnych.

Konta bankowe

BS Kolno      79 8754 0004 0000 6767 2000 0010

PKO BP SA  29 1020 1332 0000 1402 0027 5636

Dyżury domowe konserwatorów

W dniach 1-15 każdego miesiąca:
- Elektryk-Hydraulik - 509-393-010

W dniach 16-31 każdego miesiąca:
- Elektryk   - 509-393-009
- Hydraulik - 692-436-180

Skargi i wnioski

Przyjmuje Prezes Zarządu w każdy poniedziałek
od godz. 7:30 do 11:30

Spotkanie z Przewodniczącym
Rady Nadzorczej

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
za pośrednictwem sekretariatu tel. 86 278-2377