Przepisy prawa


Ustawy dotyczące spółdzielczości i spraw lokatorskich:

(Teksty ujednolicone w formacie PDF)

1. Ustawa Prawo spółdzielcze

2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

3. Ustawa o ochronie praw lokatorów ...

4. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

4. Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi